Miljøregnskap

Miljøregnskap

Redusert utslipp starter med bedre kontroll

kjorebok
kjørebok

Bedre beslutninger basert på miljødata

Vi gjør det enkelt å ta kontroll over din bedrifts miljøpåvirkning og aktivt arbeide med å redusere utslippene. Du får full oversikt over din flåtes miljømessige påvirkning gjennom miljørapporter og utslippsoversikter.

  • Miljørapporter og utslippsoversikter gir deg innsikt og informasjon om utslipp fra enkeltbiler og totale bilflåte.
  • Muligheten til å ta informerte beslutninger basert på miljødata fører til en mer bærekraftig drift med redusert miljøbelastning.
  • Identifiser områder der utslippene kan reduseres og implementer tiltak for energieffektivitet.
  • Enkel tilrettelegging for smart deling bidrar til en positiv effekt for miljøet.
  • Få en helhetlig forståelse av din flåtes miljømessige avtrykk og identifiser områder med størst påvirkning.
  • Implementer målrettede tiltak for å redusere utslippene og redusere både økonomiske kostnader og negative miljøkonsekvenser.

Forstå og reduser dine utslipp

Med vår miljørapportering og utslippsoversikt kan du få en helhetlig forståelse av din flåtes miljømessige avtrykk. Du kan identifisere hvilke aspekter av virksomheten som har størst påvirkning og dermed fokusere på å implementere målrettede tiltak for å redusere utslippene.

kjørebol